پایان نقل و انتقالات برای پرسپولیس با خرید یک مهاجم آفریقایی اهل مالی

پایان نقل و انتقالات برای پرسپولیس با خرید یک مهاجم آفریقایی اهل مالی

باشگاه پرسپولیس با جذب یک مهاجم آفریقایی اهل مالی یعنی مادیبو مایگا برای خط حمله خود، نقل و انتقالات تابستان ۹۸ را به پایان می‌رساند و فهرست بازیکنان خود را تکمیل می‌کند. پس از چندین هفته مذاکره با مهاجمان مختلف بالاخره باشگاه پرسپولیس با مادیبو مایگا مهاجم ۳۱ ساله...