کریم باقری پرسپولیس و تمدید قراردادی که خیال همه را راحت کرد

کریم باقری پرسپولیس و تمدید قراردادی که خیال همه را راحت کرد

کریم باقری پرسپولیس و تمدید قراردادی که از هر جهت که آن را بررسی کنی، چیزی جز سود برای سرخ ها در آن نمی بینی؛ ادامه حضور مرد سوم چهارمی که به اندازه یک مرد اول شاید هم بیش‌تر تاثیرگذار است. کریم باقری یکی از بازیکنان محبوب پرسپولیس بود که با تعصب مثال زدنی و نمایش های...