دو نیم شدن ماه توسط پلنگ ایرانی – طرح گرافیکی

دو نیم شدن ماه توسط پلنگ ایرانی – طرح گرافیکی

دو نیم شدن ماه توسط پلنگ ایرانی یک طرح گرافیکی با زبانی طنز و حرف‌های بسیار است. در سه عکس زیر که هر سه مکمل یکدیگر بوده و هر کدام یک مرحله از دو نیم شدن ماه را نشان می‌دهند، سعی شده به زبان طنز حرف‌های بسیاری زده شود. هر کس به فراخور ذهنی خود می‌تواند مفهوم این...