شکست چلسی در دربی لندن و دومین پیروزی تاتنهام مورینیو در لیگ برتر انگلیس

شکست چلسی در دربی لندن و دومین پیروزی تاتنهام مورینیو در لیگ برتر انگلیس

شکست ۱-۰ چلسی در دربی لندن مقابل وستهام و دومین پیروزی تاتنهام مورینیو در لیگ برتر انگلیس از اتفاقات ویژه روز اول هفته چهاردهم فوتبال جزیره بود. روز اول هفته چهاردهم لیگ برتر انگلیس با دو دیدار حساس دنبال شد. دو دیدار همزمان تاتنهام و بورنموث و چلسی با وستهام که هر دو...
مورینیو و اولین پیروزی با تاتنهام در لیگ برتر انگلیس و مقابل وستهام

مورینیو و اولین پیروزی با تاتنهام در لیگ برتر انگلیس و مقابل وستهام

مورینیو پس از قبول هدایت تاتنهام در اولین تجربه هدایت این تیم، از هفته سیزدهم لیگ برتر انگلیس مقابل وستهام به پیروزی ۳-۲ رسید و شروع خوبی با اسپرزها داشت. هفته سیزدهم لیگ برتر انگلیس تحت تاثیر اخراج پوچتینو از تاتنهام و جایگزینی مورینیو روی نیمکت اسپرزها بود. تاتنهام...