پیروزی پاری‌سن‌ژرمن برابر نانتس در هفته شانزدهم لوشامپیونه و در حضور نیمار

پیروزی پاری‌سن‌ژرمن برابر نانتس در هفته شانزدهم لوشامپیونه و در حضور نیمار

پاری‌سن‌ژرمن در هفته شانزدهم لوشامپیونه فرانسه و در حضور نیمار برابر نانتس به پیروزی ۲-۰ دست یافت. پاری‌سن‌ژرمن و نانتس در هفته شانزدهم لوشامپیونه در پاریس و ورزشگاه پاری‌سن‌ژرمن به دیدار هم رفتند. بازی آرام و متعادل آغاز شد و میزبان بیش‌تر از حریف توپ را در اختیار...