میلان و توقف انتقال رانگنیک به سن سیرو و تمدید با پیولی

میلان و توقف انتقال رانگنیک به سن سیرو و تمدید با پیولی

با اعلام کالچو مرکاتو و گاردین و انصراف رالف رانگنیک توقف انتقال سرمربی آلمانی به میلان در نقل و انتقالات تابستان ۲۰۲۰ فوتبال اروپا رسمی شده و تمدید قرارداد استفانو پیولی نیز در مراحل نهایی خود می‌باشد. قبل از پایان نیم فصل اول و با نتایج دور از انتظار با جامپائولو...