چتر بازی حیوانات در یک منطقه بکر کوهستانی – عکس طنز

چتر بازی حیوانات در یک منطقه بکر کوهستانی – عکس طنز

چتر بازی حیوانات در یک منطقه کوهستانی می‌تواند یک موضوع جالب و خنده‌دار از یک عکس طنز باشد. علاوه بر نفس طنز عکس‌های زیر ترسیدن سگ و به گریه افتادن او، نترس بودن بچه میمون و نگاه به پایین او، ژست خنده‌دار پنگوئن و ترس و چسبیدن به دیواره او، خنده جالب و معنی‌دار گاو،...