چشمان رئال مادرید به ساکا آرسنال در نقل و انتقالات تابستان ۲۰۲۰

چشمان رئال مادرید به ساکا آرسنال در نقل و انتقالات تابستان ۲۰۲۰

رئال مادرید در نقل و انتقالات تابستان ۲۰۲۰ فوتبال اروپا چشمان خود را به بوکایو ساکا هافبک و وینگر انگلیسی آرسنال دوخته است. زیدان قصد دارد در رئال مادرید فصل آینده ترکیبی متفاوت با عناصر تهاجمی اثرگذار بسازد و از این رو بازیکنان جوان و مستعد بزرگی را زیر نظر گرفته...