ژست‌های جالب و خنده‌دار حیوانات از ژست مرتاضی تا لم دادن روی بالش

ژست‌های جالب و خنده‌دار حیوانات از ژست مرتاضی تا لم دادن روی بالش

عکس‌های جالب و خنده‌دار حیوانات شامل ژست‌های مختلف آن‌ها از جمله ژست مرتاضی و حتی لم دادن روی بالش در اینجا قرار داده شده است. در عکس اول پرنده‌ای را مشاهده می‌کنید که در آتش ایستاده و با ژست خاص و ناراحت خود، انگار می‌خواهد به زور هم که شده فشاری را که تحمل می‌کند،...
گذر حیوانات از فراز زمین با ژست‌های جالب و خنده‌دار

گذر حیوانات از فراز زمین با ژست‌های جالب و خنده‌دار

گذر حیوانات از فراز زمین با ژست‌های جالب و خنده‌دار اما متفاوت از یک عکس طنز گرافیکی آمده است. در اینجا سعی شده دو عکس گرافیکی طنز دارای مفهوم گذر موجودات مختلف با شکل و شمایل متفاوت و خلق و خوی متفاوت از زمین باشند. از این رو دو فرم مختلف از ژست‌های جالب و خنده‌دار...