فوتبال ایران بازنده بزرگ جدایی کیروش با محکومیت در پرونده ویلموتس

فوتبال ایران بازنده بزرگ جدایی کیروش با محکومیت در پرونده ویلموتس

فوتبال ایران باز هم در یک پرونده حقوقی و این بار ویلموتس بازنده شد تا این تیم ملی ایران باشد که از جدایی کارلوس کیروش بزرگ ترین ضرر را متحمل می‌شود. به هر دلیل و با هر بهانه‌ای که بود کارلوس کیروش را از دست دادیم و این ما بودیم که سرمربی کهنه‌کار با دانش و با سابقه...