کارلوس کیروش و سخت کوشی در روزهای کرونایی برای تیم ملی کلمبیا

کارلوس کیروش و سخت کوشی در روزهای کرونایی برای تیم ملی کلمبیا

کارلوس کیروش سرمربی سابق ایران از معدود مربیان اروپایی فوتبال است که در بحران کرونا ویروس برای تیم ملی کلمبیا با سخت کوشی کار و برنامه‌ریزی می‌کند. در هشت سال حضور کیروش در تیم ملی ایران تمام امکانات روز فوتبال دنیا به کشور آورده شد تا در خدمت بازیکنان ملی باشد....