کارلوس کیروش دلتنگ بازگشت به ایران و تماس تلفنی با ترابیان برای رفع کدورتها

کارلوس کیروش دلتنگ بازگشت به ایران و تماس تلفنی با ترابیان برای رفع کدورتها

با تایید عباس ترابیان کارلوس کیروش در یک تماس تلفنی ضمن رفع کدورت‌ها، از اینکه دلتنگ بازگشت به ایران و تیم ملی شده سخن به میان آورده است. کارلوس کیروش کسی که با اکراه و با زرق و برق دلار به ایران آمد، هیچ گاه فکر نمی‌کرد تا این اندازه به ایران وابسته و علاقه‌مند شود....