کارلوس کی روش دوباره در مسیر جام جهانی ؛ تیمی غیر از ایران

کارلوس کی روش دوباره در مسیر جام جهانی ؛ تیمی غیر از ایران

کارلوس کی روش دوباره در مسیر جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قرار گرفت، جایی که باید با تیمی غیر از ایران برای رسیدن به آن تلاش کند؛ تیم ملی مصر. کی روش پس از جدایی احباری از تیم ملی ایران در اوایل سال ۲۰۱۹ میلادی هدایت کلمبیا را برعهده گرفت. هدف او از این انتخاب قهرمان کردن...