کارنامه ملی مارک ویلموتس گزینه جدی هدایت تیم ملی ایران به روایت تصویر

کارنامه ملی مارک ویلموتس گزینه جدی هدایت تیم ملی ایران به روایت تصویر

کارنامه ملی مارک ویلموتس به روایت تصویر گرافیکی موضوعی ورزشی برای طراحی است. مارک ویلموتس بلژیکی که سابقه چندانی در مربیگری ندارد، بعنوان گزینه جدی و تقریبا نهایی تیم ملی فوتبال ایران یاد می‌شود. از این رو سعی شده تا کارنامه این مربی بصورت تصویری و خلاصه در این پست...