سرمربیگری پرسپولیس در نزدیکی کالدرون پس از ورود او به تهران

سرمربیگری پرسپولیس در نزدیکی کالدرون پس از ورود او به تهران

با ورود گابریل کالدرون به تهران برای مذاکرات نهایی حال او در نزدیکی سرمربیگری پرسپولیس قرار دارد. شامگاه ۹ تیر ۱۳۹۸ گابریل کالدرون به تهران رسید و مورد استقبال خلیلی سرپرست باشگاه قرار گرفت. کالدرون از ساعت ۱۱ امروز ۱۰ تیر در حال مذاکرات نهایی با مسئولان پرسپولیس است...