طنز کرونا و زندگی گربه ها در یک عکس جالب از دشتی زیبا

طنز کرونا و زندگی گربه ها در یک عکس جالب از دشتی زیبا

در عکس طنز و خنده دار کرونا و زندگی گربه ها به واکنش جالب چند گربه به ورود ویروس در منطقه زندگی آنان پرداخته شده است. اینجا دشتی زیباست که خانواده گربه ها در آن مشغول زندگی هستند. گربه روزنامه به دست، مشغول خواندن حوادث و اتفاقات روز روزنامه است. دیگر گربه در حال ورزش...
کرونا و واکنش طنز حیوانات با ورود او در خانه جنگلی زیبا

کرونا و واکنش طنز حیوانات با ورود او در خانه جنگلی زیبا

عکس طنز و خنده دار واکنش حیوانات به ورود ویروس کرونا در خانه جنگلی زیبا یک شوخی با این بحران جهانی فراگیر است. یک خانه جنگلی زیبا و حیوانات جالب درون آن دست مایه شوخی ما شده است. داستان از این قرار است که زرافه، پرنده و گربه‌ها مشغول بازیگوشی و سرگرم کردن خود هستند....