کری مدافع پرسپولیسی در غربت ؛ شماره پنج به یاد گلات قهرمانی + سند

کری مدافع پرسپولیس در غربت برای دلبری از هواداران سرخ جایی رقم خورد که محمد حسین کنعانی زادگان انتخاب پیراهن شماره پنج الاهلی را به گلات قهرمانی نسبت داد. محمد حسین کنعانی زادگان پس از ملی پوش شدن و بازگشت به پرسپولیس عملکرد بسیار درخشانی از خود بجا گذاشت و در دو دوره...