کیروش و شروع خوب با کلمبیا مقابل مسی و آرژانتین در کوپا آمه‌ریکا

کیروش و شروع خوب با کلمبیا مقابل مسی و آرژانتین در کوپا آمه‌ریکا

اولین حضور رسمی کارلوس کیروش و شروع خوب با کلمبیا مقابل مسی و یارانش در آرژانتین و مسابقات کوپا آمه‌ریکا همراه بود. کارلوس کیروش در اولین حضور رسمی خود روی نیمکت کلمبیا در مسابقات کوپا آمه‌ریکا موفق به شکست ۲ بر ۰ آرژانتین در حضور مسی شد. دو تیم آرژانتین و کلمبیا در...