منطقه تاریخی و سگ نگهبان بی‌خیال – عکس طنز گرافیکی

منطقه تاریخی و سگ نگهبان بی‌خیال – عکس طنز گرافیکی

منطقه تاریخی و سگ نگهبان بی‌خیال در قالب عکس طنز گرافیکی به بازدید حیوانات از منطقه تاریخی با شکی جالب پرداخته است. شاید نکته قابل تامل تلاش حیوانات برای بیدار کردن سگ نگهبان است. جایی که با بی‌خیالی تمام به خوابی عمیق فرو رفته است. اما نکات قابل توجه عکس‌های زیر را...