گزینه های مدیرعاملی پرسپولیس از دادکان تا گرشاسبی و کاشانی

گزینه های مدیرعاملی پرسپولیس از دادکان تا گرشاسبی و کاشانی

با حواشی عجیب مدیریت مهدی رسول پناه ، وزارت ورزش بزودی مدیرعامل پرسپولیس تهران را انتخاب می کند که در بین گزینه های پیشنهادی نام‌هایی چون محمد دادکان و حمیدرضا گرشاسبی و حبیب کاشانی دیده می‌شود. پرسپولیس با یحیی گل محمدی هم به روند با ثبات و موفق خود ادامه داد تا به...